Zákon o návykových látkách / Jana Mahdalíčková

Zákon o návykových látkách / Jana Mahdalíčková
350,00

Zákon o návykových látkách / Jana Mahdalíčková

Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.