Sinks CAPRI 4 Sahara

Sinks CAPRI 4 Sahara
2 042,00

Sinks CAPRI 4 Sahara

Kuchyňská baterie. Barva sahara. Sinks CAPRI 4 - 50 SaharaKuchyňská baterie. Barva sahara.