Powery Acer AC14B18J(3ICP5/57/80) 3000mAh Li-Pol 11,4V - neoriginální

Powery Acer AC14B18J(3ICP5/57/80) 3000mAh Li-Pol 11,4V - neoriginální
1 179,00

Powery Acer AC14B18J(3ICP5/57/80) 3000mAh Li-Pol 11,4V - neoriginální

Vhodný pro: Aspire V3-111P, Aspire V5, Aspire V5-122, Aspire V5-122P, Aspire V5-132, Aspire V5-132P - Kvalitní Akumulátor Acer AC14B18J(3ICP5/57/80) 3000mAh Li-Pol 11,4V - neoriginální