Esence psychonautiky: Epistemologie psychedelické zkušenosti / Filip Hájek

Esence psychonautiky: Epistemologie psychedelické zkušenosti / Filip Hájek
163,00

Esence psychonautiky: Epistemologie psychedelické zkušenosti / Filip Hájek

Jaké poznání nám mohou zpřístupnit psychedelika? Naše kultura za „poznání“, resp. „vědění“ pokládá obvykle něco poj­menova­tel­né­ho, ideálně vyčíslitelného. Tomu se ovšem prožitky, které nám tyto látky zprostředkovávají, ze své podstaty vyhýbají.